Oranje Casino steunt het goede doel Free a Girl
De stichting Free a Girl (voorheen Stop Kindermisbruik) beoogt een wereld waar kinderhandel en seksueel misbruik niet langer bestaat.

Om dit doel te realiseren is Free a Girl betrokken bij grensverleggende initiatieven om jonge meisjes uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en de daders hiervoor veroordeeld te krijgen.

De stichting steunt organisaties die in samenwerking met de politie en justitie kinderen uit bordelen ontzetten en zoekt nieuwe mogelijkheden om de bestaande opvanghuizen, voor kinderen die uitbuiting en misbruik hebben overleefd, rendabeler te maken. Onder andere door te investeren in het verhogen van de kwaliteit van de opvang.

Free a Girl is werkzaam in de volgende landen; Thailand, Nepal, Bangladesh, Brazilië, India en Nederland. Naast de bevrijding van jonge meisjes richt de stichting zich ook in de opvang, medische zorg, traumaverwerking, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers.